League of Legends: แอช: มารดาแห่งสงคราม Special Edition (Thai)

นับพันปีมาแล้วที่สงครามแห่งสามพี่น้องเกือบจะฉีกดินแดนป่าเถื่อนอันหนาวเหน็บแห่งเฟรลยอร์ดออกเป็นชิ้นๆ จวบจนบัดนี้ ชนเผ่าอันเป็นทายาทของเหล่าสามสาวพี่น้อง -- กรงเล็บเหมันต์ อวาโรซาน และฟรอสท์การ์ด – ก็ยังคงจมอยู่ในวังวนแห่งการต่อสู้เพื่อพลังอำนาจและความอยู่รอด แอช บุตรีของมารดาสงครามแห่งชาวอวาโรซานได้ถูกเคี่ยวกรำเพื่อให้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำคนของพวกเธอในสักวันหนึ่ง ในดินแดนเฟรลยอร์ด อาหารนั้นเป็นสิ่งที่ขาดแคลน ทว่าความอบอุ่นกลับยิ่งขาดแคลนกว่า ตอนที่ 1 จาก 4