League Of Legends: ลักซ์ (Thai) #2 (of 5)

พบกับ... ไซลาสแห่งเดร็กบอร์น! ลักซ์ได้พบกับศัตรูของรัฐอย่างลับๆ... แต่ไซลาสคือใครกัน และเขาเป็นตัวอันตรายจริงอย่างที่ร่ำลือจริงหรือ... หรือว่าเลวร้ายยิ่งกว่านั้นอีก? แล้วแผนของกาเร็นที่มีต่อลักซ์จะช่วยให้เธอรอดพ้นได้จริง... หรือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่หายนะของเดมาเซียกันแน่?
Credits
Genres
Fantasy Video Games
About Book

Page Count

23 Pages

Print Release Date

June 12 2019

Digital Release Date

June 12 2019

Age Rating

12+ Only

Sold by

Marvel