Karl Kämpe Äventyraren #4

Dödlig kommendering
Dödlig kommendering. Det stora nordiska kriget har rasat i åtta år när Karl XII beslutar sig för att invadera Ryssland. Peter den store undviker till en början en direkt konfrontation utan använder sig istället av den brända jordens taktik samtidigt som han låter partisaner föra utnötningskrig mot svenskarna. Efter slaget vid Holowczyn får generalmajor Creutz veta att partisanerna opererar från en skans bara några dagsritter bort. Creutz beslutar att den skansen måste slås ut och den farliga kommenderingen faller på löjtnant Karl Kämpe och hans tappra busar.

Gravens hemlighet. Karl Kämpe och hans mentor Martin von Kronsdorf gräver upp mystikern Johann Jacobus grav i jakten på en saknad relik. Vad de finner i graven är inte riktigt vad de förväntat sig.