Batgirl Rebirth (3 Items)

Barbara Gordon as Batgirl (5 Items)

Batgirl of Burnside! (3 Items)

Cassandra Cain as Batgirl! (9 Items)

Stephanie Brown as Batgirl! (24 Items)

Barbara Gordon and the Birds of Prey! (8 Items)

Classic Batgirl & First Appearances! (2 Items)

More Batgirl! (7 Items)