סיסו וששי SISO AND SASI, Vol. 1: שמונה סיפורים

שמונה סיפורים של סיסו וששי כפי שפורסמו באדירי התכלת המודפסים המקוריים. בגרסה הדיגיטלית הם אינם נכללים ומופיעים בכותר המיוחד הזה. לחובבי אדירי התכלת בלבד.